2004. december 5. A „lelki Trianon” napja

Ezen a napon volt a népszavazás, mely eredményessége esetén lehetővé tette volna a magyar állampolgárság felvételét a külhoni magyarság számára. A népszavazás végül –kellő részvétel híján – eredménytelenül zárult. Erre a nemzeti minimumokban gondolkozó emberek a „lelki Trianon” napjaként tekintenek.
A nemzetellenes baloldal már akkor is pocsékságban felülmúlhatatlan kampányt folytatott, „23 millió román” Magyarországra érkezésével riogatott.

Sajnos 50 év kommunista agymosást és nemzetrombolást követően az anyaországban termékeny talajra hullott a baloldal gyűlölködő kampánya. A rendszerváltás követő, még magukat jobboldalinak valló kormányok sem voltak képesek evidenciává tenni azt, hogy bár politikai döntések nyomán határok elválaszthatnak bennünket, a kárpát-medencei magyarság közös nyelve, kultúrája és az erre épülő magyar identitása révén mégis szétválaszthatatlanul együvé tartozik. Az erdélyi magyar nem román, a felvidéki nem szlovák, a délvidéki nem szerb, a kárpátaljai nem ukrán.

Szomorú, hogy sokaknak a mai magyar politikai élet legnagyobb problémáját a határon túli magyarok szavazati joga jelenti. „Ne szavazzanak a románok.” –halljuk vagy olvassuk tőlük ma is sokszor. Mondják ezt úgy, hogy a határon túli magyarok által leadott szavazatok 1 (!) vagy 2(!) listás helyről döntenek a magyar országgyűlésben.

Milyen érdekes, hogy a „23 millió románázó” baloldali barátaink már nem ilyen érzékenyek akkor, amikor ázsiai és afrikai illegális bevándorlók özönlik el Európát, sőt nyugati kollégáik „Wilkommens! – Légy üdvözölve!” táblákkal rohannak eléjük.
A Volner Párt értékalapú, nemzetben gondolkodó politikai közösségként hiszi, hogy megmaradásunk záloga csak az összetartó, magyar identitását, nyelvi és kulturális kincseit öntudatosan őrző magyarság lehet, határon innen és határon túl!

Kövessen minket facebookon is!